Huisvesting Gouldamadine

 

Gouldamadines kunnen zowel in een kooi als (buiten)volière gehouden worden. Een vogelkooi of broedkooi moet minimaal 80 cm breed zijn. In een buitenvolière is een nachthok vereist dat ‘s winters wordt verwarmd tot 5 à 10 graden. Let op dat de gouldamadine niet in de tocht staan, Wilt u binnenkweek vogels voor uw buitenvolière kopen? Doe dit bij voorkeur al in het voorjaar zodat ze zo lang mogelijk de tijd hebben om er aan te wennen voor de winter begint en houdt in de gaten of de goulds niet bol gaan zitten.

Biedt ze elke dag vestwater en badwater aan en zorg voor goede zitstokken die variëren in dikte.

Gouldamadines  in het wild zijn echte koloniebroeders, soms broeden er zelfs meerdere poppen in dezelfde boomholte. Daarom kunnen zij indien gewenst ook met meerdere koppels gehouden worden in (ruime) broedkooien. Maar wilt u selectief kweken dan dient u ze per koppel te houden.